Profil Anggota DPRD

AHMAD, SH

image
NAMA LENGKAP                                                : AHMAD
Tempat dan Tanggal Lahir                            : Muara Muntai, 15 Februari 1974
Jenis Kelamin                                                    : Laki-Laki
Agama                                                                 : Islam
Status Perkawinan                                          : Kawin
      a. Nama Istri                     :  Hj. Nur Hamidah
      b. Jumlah anak                 :  1 (Satu)
Partai Politik                                                    : PARTAI GOLONGAN KARYA
Daerah Pemilihan                                           : KALIMANTAN TIMUR 4
                       
Riwayat Pendidikan                                      : a SDN 003 Rebaq Rinding/ 1988        
      b MTS Al Mu'minun Muara Muntai/1991       
      c MA Sullamul Ulum Dalam Pagar/1997       
      d Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin/2002     
                       
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti           : a Orientasi Fungsionaris Provinsi/2012       
                       
Riwayat Organisasi                                        : a Ketua PTK Kota Bangun/2010-2015       
      b Bendahara DPD AMPI Kukar/2012-2017       
                       
Riwayat Pekerjaan : a Komisaris PT. Muara Bangun Jaya       
      b Direktur Utama PT. Kenohan Sukses M.