Profil Anggota DPRD

DODY RONDONUWU

image
NAMA LENGKAP                                                : DODY RONDONUWU
Tempat dan Tanggal Lahir                            : Jakarta,02 Februari 1963
Jenis Kelamin                                                    : Laki-Laki
Agama                                                                 : Islam
Status Perkawinan                                          : Kawin
      a. Nama Istri                 : Dewi Andraini    
      b. Jumlah anak              : 4 (Empat)
Partai Politik                                                    : PARTAI PDI-Perjuangan
No. Pokok Anggota Partai                              :                  
Daerah Pemilihan                                           : KALIMANTAN TIMUR 4
Alamat                                                               : Jl.Dewi Sartika,No.51 RT.08
       
Riwayat Pendidikan   : SDN 1970-1976
      SMP 1976-1979
      STM Berbantuan Negeri Poncol Jakarta 1979-1983
       
Riwayat Organinsasi   : Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Kota Bontang 2001-2005
      Ketua Dewan Penasihat ARDIN Kota Bontang(2003-2008)
       
Riwayat Pekerjaan   : Staff Teknik Forklifi PT.Upaya Guna Dirgantara (1984-1986)
      Direktur Cabang Bontang CV.Rianti Utama (1988-1991)
      Direktur Utama Cabang CV.Kunci Mas(1991-1999)