Profil Anggota DPRD

Drs. H. AZHAR BAHRUDDIN, M.Ap

image
NAMA LENGKAP                                                : Drs.H.AZHAR BAHRUDDIN, M.Ap
Tempat dan Tanggal Lahir                            : Tanah Grogot, 10 Januari 1964
Jenis Kelamin                                                    : Laki-Laki
Agama                                                                 : Islam
Status Perkawinan                                          : Kawin
      a. Nama Istri    : Kamarul Isnaniah
      b. Jumlah anak : 1 (satu)
Partai Politik                                                    :  
Alamat                                                               : Jl. RM Notosunardi Tanah Grogot
       
Riwayat Organisasi                                        : a Ketua BKPMI Kabupaten Paser
      b Ketua PHBI Kabupaten Paser
      c Ketua cabang Muhammadiyah Tanah Grogot
      d Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren "Bina Islam" Tanah Grogot
         
 Riwayat Pekerjaan   : a Tenaga Pendidik Ponpes "Bina Islam"
      b Dosen Agama Islam Stiper Muhammadiyah Tanah Grogot
      c Wakil Ketua DPRD Paser tahun 1999-2004
      d Wakil Ketua DPRD Paser tahun 2004-2009
      e Wakil Ketua DPRD Paser tahun 2009-2014